De stappen doorlopen om de actuele cijfers aan te vullen van Visionplanner met cijfers uit uw administratie.