Balanskolomen toekennen aan een import bestand

Indien er een niet-voorgedefinieerd bestand is geselecteerd, zult u de definities zelf moeten bepalen.Voor imports die wel zijn voor gedefinieerd kunt u kijken bij kolommen toewijzen wat er is ingesteld.

Dit begint met kolommen door op de kolommen_toekennen.png-knop te klikken achter kolommen toewijzen: Hier kunt u per kolom aangeven wat er in de kolom staat, door op de kolomkop te klikken (Figuur 51 Kolommen toewijzen bij een niet-voorgedefinieerd bestand).

 fig_51_kolommen_toewijzen_niet_gedefinieerde_import.png

Figuur 51 Kolommen toewijzen bij een niet-voorgedefinieerd bestand

Bij het toekennen van de kolommen, dient u minimaal twee kolommen (Rekening en Debet waarde) toe te wijzen. Andere kolommen zijn optioneel. Mocht u zelf een bestand hebben gemaakt om vrije invoer in te lezen, dan is het raadzaam om hier een omschrijving mee te geven. Op die manier maakt u het zichzelf makkelijker om later te koppelen.

LET OP! Indien uw bestand uit drie kolommen bestaat (namelijk “rekening”, “omschrijving” en “bedrag”), dan kan de kolom “bedrag” zowel worden gekoppeld aan “Debet waarde” als aan “Credit waarde”.

Visionplanner  leest standaard de balansbedragen in als standen.

De exploitatiewaarden worden ingelezen als  enkelvoudige waarden.

Voorbeeld:

U leest voor de post “omzet” in:

 

Omzet

 € 2

januari

Omzet

€ 4

februari

Omzet

€ 6

maart

Omzet

€ 8

april

 

Dit betekent dat cumulatief tot april 2+4+6+8=20 euro is omgezet.

Zouden de cijfers cumulatief worden ingelezen, dan betekent het dat u tot april 8 euro cumulatief heeft omgezet, en elke maand 2 euro heeft omgezet.


Is het echter het geval dat bij balanswaarden mutaties in het bestand staan, of dat exploitatiewaarden in de administratie cumulatief worden weergegeven in het betreffende bestand, dan kunt u dit aanpassen met de wizard knop wizard.png onderin het scherm (zie: Figuur 52 Extra eigenschappen toevoegen aan de te importeren gegevens). Hier staan tevens andere opties, zoals: Notatie van de valuta, Waarde van de geïmporteerde valuta t.o.v. de valuta die gebruikt wordt in het Visionplanner bestand en Compleet bestand in voorbeeld tonen

Notatie van de valuta dient (meestal) in Engels te zijn.

Fig_52_extra_eigenschappen_van_import_gegevens.png

Figuur 52 Extra eigenschappen toevoegen aan de te importeren gegevens

 

Wanneer u een directe databasekoppeling gebruikt heeft u ook de optie Gegevens cumulatief / als stand inlezen waarmee u niet uw gehele historische data hoeft in te lezen om de juiste balanswaarde als exploitatie waarde te krijgen. Dit heeft als voordeel dat als er perioden in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. 

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

 

Kolommen_toewijzen_wizard.png

Figuur 52a Extra eigenschappen bij een directe databasekoppeling

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.