Bestandssjablonen voor Visionplanner

Visionplanner kent verschillende inrichtingen qua periode indelingen als speciale modellen voor bijvoorbeeld de financieringsaanvraag.Hieronder staat een lijst met alle door Visionplanner gratis beschikbare modellen.

 

Let wel op dat niet alle sjablonen voor u van toepassing kunnen zijn op het product dat u heeft aangeschaft. Zo heeft u de module jaarrekening nodig om de jaarrekeningmodel te kunnen gebruiken.

 

Omschrijving Versie    Download     Laatste update
12 maanden indeling 3.19 12 maanden     12-02-2014
13 periode indeling 3.19 13 perioden     12-02-2014
52 weken indeling 3.19 52 weken     12-02-2014
53 weken indeling 3.19 53 weken     12-02-2014
12 maanden indeling in het engels 3.19 12 maanden     12-02-2014
Jaarrekening (klein) 3.24 Enkelvoudige Jaarrekening     21-02-2018
Geconsolideerde jaarekening deze werkt alleen o.b.v. de enkelvoudige jaarrekeningen         3.21 Gecon. Jaarrekening     10-10-2016
Financieringsaanvraag in maanden 3.19 Financieringsaanvraag     12-02-2014
Starter bestand om een ondernemingsplan te maken 3.19 Starter     12-02-2014
Bestand om benchmark bestanden te maken 3.19 Benchmark     12-02-2014
Uitgebreid ondernemingsplan  3.19 Businessplan     12-02-2014
Consolidatie bestand om meerdere bestanden aan elkaar te koppelen 3.19 Consolidatie     12-02-2014
Uitkeringstoets 3.21 Uitkeringstoets     17-12-2014

 

 

Om het sjabloon te kunnen gebruiken dient u eerst het bestand te downloaden door op de link van het bestand te klikken. Maakt u gebruik van Internet Explorer, dan kiest u gelijk bij het downloaden voor Uitvoeren. Vervolgens kunt u kiezen uit twee opties (Figuur 4 Bestands model sjabloon opslaan):

 • sjabloon opslaan in de persoonlijke map bij Downloads (dit kan van toepassing zijn wanneer u geen rechten heeft van uw systeembeheerder om programma’s te installeren)
 • sjabloon opslaan in de Programma map (wat aangeraden wordt als u wel de beheerders rechten heeft)

 

fig 4 Bestands model sjabloon opslaan.jpg

Figuur 4 Bestands model sjabloon opslaan

Andere internetbrowsers zullen de bestanden eerst opslaan, daarna voert u het bestand uit van de plek waar ze zijn opgeslagen. Voor sommige versies van Internet Explorer geldt tevens dat bestanden eerst opgeslagen dienen te zijn voor implementatie binnen Visionplanner. Als u dit heeft gedownload kunt u nu via de Menu Bestand | Nieuw selecteren en gebruiken.

bestandssjablonen.png

 


Als u het model, bijvoorbeeld jaarrekening, heeft gedownload kunt u het beste het model doorlopen met behulp van de assistent. Deze staat rechtsonder in het bestand:

jaarrekening_assistent.png

 

De geconsolideerde jaarrekening werkt alleen als u gebruik maakt van het Jaarrekening-model als onderliggende bestanden!

 
 
 
 
 

31 Opmerkingen

 • 0
  Avatar
  Support

  Het jaarrekeningsjabloon zijn de laatste wijzigingen zijn verwerkt voor 2014. Op basis hiervan wordt ook het export sjabloon bijgewerkt. De aanpassingen zitten:

  • Kleine bugs zijn verholpen;
  • Stamgegevens zijn gewijzigd met betrekking tot de exploitatie;
  • Aantal stamgegevens in de balans zijn gewijzigd;
  • Extra toelichtings mogelijkheden voor vorderingen onder financiële vaste activa;
  • Fiscale positie is behoorlijk gewijzigd: verschillende extra investeringsfaciliteiten toegevoegd;
  • Bij Carryback in verlies situaties de Fiscale positie handmatig berekenen 
 • 0
  Avatar
  Support

  Jaarrekeningsjabloon heeft een aanpassing gekregen op onderdeel 'Vorderingen op bestuurders en commissarissen (art. 2:383 lid 2 BW)' daar werd naar de verkeerde velden verwezen. 

 • 0
  Avatar
  Support

  Kleine aanpassingen Jaarrekeningsjabloon:

  Bij de grondslagen stond een spellingsfout.

  Verder was het wat verwarrend dat in de grondslagen Visionplanner standaard uitgaat van fiscale grondslag. Terwijl voor exporteren naar SBR dient dit op commercieel te staan. Dit is beter toegelicht wat de impact is van de keuze.

  De KvK hanteert nog maar 1 adres voor de papieren versie. Dit adres is standaard opgenomen in de publicatiestukken.

 • 0
  Avatar
  Support

  De aangepaste versie van de enkelvoudige jaarrekening. De wijzigingen betreffen:

  • Publicatiestukken: dubbel huisnummer verwijderd, huisnummer toevoeging toegevoegd; ondertekening namens organisatie toegevoegd.
  • Inrichtingsstukken: ondertekening namens organisatie toegevoegd
 • 0
  Avatar
  Tonnis van Dam

  Ik had gehoord dat er in december een enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening zou komen voor middelgrote bv's. Wanneer kan ik die verwachten? Ik werk nu met een tijdelijk model dat veel fouten bevat.

 • 0
  Avatar
  Support

  De sjablonen zijn allemaal geconverteerd naar de nieuwste versie 3.19. Daarnaast is in de jaarrekening in het rapport een aantal puntjes aangepast:

  1. Totaal vermogen eigenaar 1 staat weer in het sjabloon i.p.v. verwijzing naar de eigenaar
  2. Bij de fiscale positie van de eenmanszaak stond een spelfout
  3. De opmerking 'geen accountantscontrole etc. is niet relevant bij een eenmanszaak. Dit is daarom nu afhankelijk gemaakt van de ondernemingsvorm (als voorwaarde voor afdrukken van de tekst)
 • 0
  Avatar
  Support

  @Tonnis, heb het nagevraagd en de jaarrekening voor middelgrote B.V.'s wordt nog aangewerkt. Op het moment dat deze af is zal deze aan de lijst worden toegevoegd.

 • 0
  Avatar
  Gerrit Homeijer

  Wanneer verwacht men dat de jaarrekening voor middelgrote ondernemingen gereed is. Ik hoop toch wel begin maart.  Anders verloren jaar en moet de accountant in zijn programma de jaarrekening nogmaals maken.

 • 0
  Avatar
  Support

  @Gerrit, de planning ziet er nu uit dat het model voor de jaarrekening middelgrote ondernemingen niet voor april klaar is. 

 • 0
  Avatar
  Support

  Door een aantal klanten is er kritisch gekeken naar de enkelvoudige jaarrekening. Hieruit blijkt de inrichting helemaal naar wens te zijn alleen waren er nog wat rapport wensen en opmerkingen.

  Al deze opmerkingen zijn verwerkt in het laatste sjabloon. Mocht u de laaste update al hebben van 12-2-2014 dan hoeft u alleen maar het rapport over te nemen.

  Lees hier meer hoe u de rapporten of andere onderdelen kunt overnemen vanuit het jaarrekening sjabloon.

 • 0
  Avatar
  Support

  De geconsolideerde jaarrekening is ook aangepast om helemaal aan te sluiten op de enkelvoudige jaarrekeningen.

 • 0
  Avatar
  Support

  Er zaten nog 2 fouten in de weergave van de toelichting op het Eigen vermogen bij een Vof’s. De naam van de eigenaren wordt nu netjes in de totaal regel opgenomen i.p.v. eigenaar 1, 2, etc.. Daarnaast is bij de conversie de tabafstand in de winstverdeling dusdanig beïnvloedt dat de bedragen naar de tweede regel springen. Dit is ook aangepast door het in cellen op te lossen ipv met tabs.

   

  Al deze opmerkingen zijn verwerkt in het laatste sjabloon. Mocht u de laaste update al hebben van 12-2-2014 dan hoeft u alleen maar het rapport over te nemen.

  Lees hier meer hoe u de rapporten of andere onderdelen kunt overnemen vanuit het jaarrekening sjabloon.

 • -1
  Avatar
  Support

  De bedragen van de specificaties overige vorderingen/overige activa in de balans sloten niet aan met deze specificaties bij de betreffende posten.

  Om deze laatste wijziging op te nemen hoeft u alleen maar het rapport over te nemen de andere onderdelen zijn ongewijzigd.

   

  Daarnaast werd er van diverse klanten de opmerking ontvangen dat in de publicatiestukken het resultaat van vorig jaar wordt afgedrukt in plaats van dit jaar, dit is ook aangepast in het rapportage gedeelte.

   

  Lees hier meer hoe u de rapporten of andere onderdelen kunt overnemen vanuit het jaarrekening sjabloon.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  De resultaat analyse is verbeterd.

  Om deze laatste wijziging op te nemen hoeft u alleen maar de prestatie indicatoren en de rapportage over te nemen. De andere onderdelen zijn ongewijzigd.

   

  Lees hier meer hoe u de rapporten of andere onderdelen kunt overnemen vanuit het jaarrekening sjabloon.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  De wijzigingen betreffen het oplossen van kleine onvolkomenheden. Tevens is in de assistent het versienummer toegevoegd.

  Om deze laatste wijziging op te nemen hoeft u alleen maar de rapportage over te nemen. De andere onderdelen zijn ongewijzigd.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  De wijzigingen betreffen het oplossen van kleine onvolkomenheden. Tevens is het onderdeel 'Overzicht resultaat' uitgebreid tot en met het resultaat na belastingen.

  Om deze wijzigingen op te nemen hoeft u alleen maar de rapportage over te nemen. De andere onderdelen zijn ongewijzigd.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  Alle balansposten zijn nu volledig in de balans en de toelichting opgenomen.

  Om deze wijzigingen op te nemen hoeft u alleen maar de rapportage over te nemen. De andere onderdelen zijn ongewijzigd.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  Het sjabloon voor de geconsolideerde jaarrekening werkt optimaal met het sjabloon 'Enkelvoudige jaarrekening' zoals die hier beschikbaar is. Volg de stappen in de assistent voor het opbouwen van de geconsolideerde jaarrekening. Het werken met een model bestand voor de stamgegevens van enkelvoudige jaarrekeningen word sterk aanbevolen. Meer informatie vind u door op deze link te klikken.

  Het sjabloon is zorgvuldig opgebouwd conform de Leidraden 1 en 3 van de NBA. Mocht u desalniettemin op- of aanmerkingen hebben, dan vragen wij u hiervoor een melding aan te maken via Melding invoeren.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  De wijzigingen betreffen het oplossen van kleine onvolkomenheden. Tevens zijn de velden van de vrije invoer, de prestatie indicatoren en de kolomdefinities uitgebreid.

   

  Om deze wijzigingen op te nemen hoeft u via de modelkoppeling alleen maar de prestatie indicatoren, kolomdefinities en rapportage over te nemen. De andere onderdelen zijn ongewijzigd.

   

  Om de vrije invoervelden op te nemen gaat u in uw bestand naar 'Stamgegevens', 'Vrije invoer' en 'Groepen'. In dit scherm klikt u op de knop 'Kopieren uit...' en u selecteert 'Enkelvoudige jaarrekening'. U krijgt nu een waarschuwing dat de bestaande groepen worden overschreven. Wanneer u zelf geen vrij invoervelden heeft aangemaakt kunt u op 'Ja' klikken.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  In de stamgegevens zijn een aantal specificaties uitgebreid. Met betrekking tot de jaarrekening toelichtingsteksten is de uitlijning van de invoervelden verbeterd zodat de tekst ook te lezen is op een kleiner scherm.

  Er zijn een aantal kolomdefinities en prestatie indicatoren toegevoegd om het gebruik van de hulptabellen te verminderen.

  Als laatste zijn de bovenstaande wijzigingen ook in de rapportage doorgevoerd en zijn er een paar kleine onvolkomenheden aangepast.

   

  Om deze wijzigingen over te nemen dient u via de modelkoppeling de stamgegevens, text invoer hoofdstukken, prestatie indicatoren, kolomdefinities en rapportage over te nemen.

 • 0
  Avatar
  Administrator

  Dit betreft een revisie van de jaarrekening.

  Om de wijzigingen over te nemen dient u via de modelkoppeling de stamgegevens, text invoer hoofdstukken, prestatie indicatoren, kolomdefinities en rapportage over te nemen.

 • 0
  Avatar
  Marco Groenhout

  Het sjabloon Uitkeringstoets is toegevoegd. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

 • 0
  Avatar
  Marco Groenhout

  Het nieuwe model enkelvoudige jaarrekening voor 2014 is beschikbaar. 

  • Salderen is in alle assistenten toegevoegd door middel van een popup. 

  • Assistent eenmanszaak en vof komen nu ook langs samenstellingsverklaring.

  • Er kan bij het onderdeel samenstellingsverklaring gekozen worden voor Accountantsverslag of Financieel verslag. Daarnaast kan de samenstellingsverklaring volledig bewerkt worden.

  • Stamgegevens indeling, tekstinvoerschermen en toelichting Eigen vermogensposten zijn ingrijpend gewijzigd om tot meer stabiliteit te komen, ook met het oog op de geconsolideerde jaarrekening. 

  • De fiscale positie heeft een extra toelichtingsmogelijkheid gekregen.

  • De overige gegevens zijn te bewerken via tekstinvoerschermen en meer in harmonie met leidraden 1 en 3.

 • 0
  Avatar
  Marco Groenhout

  Er zijn nieuwe sjablonen voor de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening beschikbaar.

  De wijzigingen betreffen:

  • Stamgegevens, overige reserves.

  • Toelichting eigen vermogen.

  • Tekst invoer hoofdstukken.

  • Assistent.

  • Rapportages.

  De aanpassingen bevorderen kwaliteit en stabiliteit.

 • 0
  Avatar
  Marco Groenhout

  Een update van de geconsolideerde jaarrekening. De belangrijkste wijzigingen hierin zitten in de assistent, tekstinvoerschermen en het rapport.

 • 0
  Avatar
  Marco Groenhout

  De essentiële wijzigingen in het nieuwe sjabloon 'Enkelvoudige jaarrekening' zitten in de volgende onderdelen:

  • Verbeteringen rapport jaarrekening.

  • Verbeteringen rapport publicatiestukken.

  • XBRL exports toegevoegd en volledig afgestemd op het rapport publicatiestukken.

  Dit sjabloon is geschikt voor de jaarrekening 2014.

 • 0
  Avatar
  Marco Groenhout

  In het sjabloon 'Enkelvoudige jaarrekening' zijn verbeteringen aangebracht in de assistent, prestatie-indicatoren, exports en rapportage. Tevens is de rapportage 'Enkelvoudige brugstaat' toegevoegd.

  In het sjabloon 'Geconsolideerde jaarrekening' zijn verbeteringen aangebracht in de assistent, prestatie-indicatoren, exports en rapportage.

 • 0
  Avatar
  Marco Groenhout

  In de sjablonen 'Enkelvoudige jaarrekening' en 'Geconsolideerde jaarrekening' zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht.

 • -1
  Avatar
  Marco Groenhout

  De nieuwe sjablonen voor de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2015 zijn beschikbaar.

 • 0
  Avatar
  Anja Orlemans

  Er is een nieuw sjabloon voor de Enkelvoudige Jaarrekening beschikbaar.

  Deze bevat een gewijzigde tekst voor de Samenstellingsverklaring. Het betreft de NBA standaard verklaring zodat wordt voldaan aan alle toetsingscriteria.

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.